Program nr 1

Obejmuje zalecenia dietetyczne, wyznaczenie zapotrzebowania na kalorie oraz makroskładniki, analizę błędów żywieniowych na podstawie 3-dniowego dzienniczka żywieniowego